engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Truckutbildning - Tvådagarskurs (MA) eller femdagarskurs (TYA)

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Truckutbildning lämpar sig till max 14 deltagare vid ett utbildningstillfälle. Beroende på vilket certifikat ert företag behöver (MA) - 2 dagar eller (TYA) 5 - dagar. Kursen ger grunderna i hantering av truck och vilka regler som gäller samt de risker som finns. Utbildningen är giltig i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.


• Arbetsmiljölagen samt föreskrifter.
• Risker- och säkerhetsbestämmelser.
• Trafikbestämmelser.
• Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser.
• Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna.
• Hantering av farligt gods.
• Säkerhetskontroll och daglig tillsyn.
• Ett ergonomiskt arbetssätt.
• Material- och godshantering.
• Stapla, lasta, lossa och transportera gods.
• Utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning.
• Känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga.
• Redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering.
• Känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning.
• Känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek.
• Ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag.
• Utföra administrativa rutiner i samband med godshantering.
• Uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser.
• Redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna.
• Arbetsmiljö, skydds-, service- och kvalitetsmedveten körning samt genomgång av arbetsplatsens lyftredskap.
• Skriftligt slutprov.

Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet.

Målgrupp är alla som i sitt arbete kommer i kontakt med truck. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om truckar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Förkunskaper:
Körvana av truck krävs

Kursens mål är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper att hantera en truck. Certifikat delas ut efter godkänd utbildning.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Två- eller femdagarskurs, görs på plats hos kunden

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.