engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Om engineering4u

engineering4u engineering4u
Vi är ett teknikkonsultbolag grundat under våren 2013. I bolaget är vi erfarna teknikkonsulter inom projektledning, inköp, konstruktion, industriell IT och automation. Vi genomför även åtaganden som projektering, installation/montage och idrifttagning av kraftverks- och transmissionsanläggningar.

engineering4u Svenska AB är medlem i Almega Tjänsteförbunden, Svenska Teknik & Designföretagen (STD) samt Svenskt näringsliv.

Om HTS Consulting

Vi vill också presentera vår internationella partner HTS Consulting som är starka på allt som har med ställverk att göra. HTS provar och idrifttar primärutrustning, sekundärutrustning, SCADA och reläskydd. De erbjuder även konstruktion av ställverkets sekundärsystem samt programmering av de stora leverantörernas produkter.

Se vidare i deras egen beskrivning under fliken Services. engineering4u hjälper Er att få tillgång till dessa mycket kompetenta rumänska ingenjörer i en kostnadseffektiv affär för alla parter.

Mer om oss ►

Aktuella uppdrag

 • 👉Site manager ställverk elnät
 • Site manager metallverk Spanien
 • Projektledare investering elnät
 • 👉Idrifttagningsledare och montörer biokraft Norge
 • 👉Automationstekniker kraftvärme
 • Idrifttagare och provare primär/sekundär/ skydd/SCADA ställverk

 • Utvecklingsingenjör elkraft, automation
 • Elkonstruktör elkraft, läkemedel
 • Mekanisk konstruktör fordon

 • Underhåll systemprogrammering kärnkraft
 • Utredare säkerhetsrobusthet kärnkraft

 • Kurs ESA-14 Rep/Grund, ESA-14 Installation
 • 👉Kurs Kontroll före idrifttagning
 • 👉Kurs Arbete med spänning
 • 👉Kurs BAS-P/U
 • 👉Teknikkurser yrkeshögskola
 • 👉Teknikkurser gymnasium

 • Kontrollansvarig (KA-uppdrag)

Lediga platser

Vi välkomnar nya konsulter! Hos oss får du bestämma mycket själv. Troligtvis har du egen firma men vill ansluta dig till en gemenskap. Våra konsulter umgås under studiebesök och utbildningar, sommar- och julträffar, frukostseminarier, i en ständig utveckling. Kontakta oss för att få veta mer.

Nyheter

Föreläsningar

👉Vi ger föreläsningar anpassade enligt önskat ämne, önskad omfattning, målgrupp och/eller nivå. Grupparbeten för studier eller roliga uppgifter som passar för t.ex. en kickoff. Prova! Kontakta för offert.

Sociala medier


Läs våra policys ►