engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Om engineering4u

engineering4u engineering4u
e4u är ett teknikkonsultbolag grundat under våren 2013. I bolaget är vi erfarna teknikkonsulter inom projektledning, inköp, konstruktion, industriell IT och automation. Vi genomför även åtaganden som projektering, installation/montage och idrifttagning av kraftverks- och transmissionsanläggningar.

engineering4u Svenska AB är medlem i Almega Tjänsteförbunden, Svenska Teknik & Designföretagen (STD) samt Svenskt näringsliv.

Om HTS Consulting

Vi vill också presentera vår internationella partner HTS Consulting som är starka på allt som har med ställverk att göra. HTS provar och idrifttar primärutrustning, sekundärutrustning, SCADA och reläskydd. De erbjuder även konstruktion av ställverkets sekundärsystem samt programmering av de stora leverantörernas produkter.

Se vidare i deras egen beskrivning under fliken Services. engineering4u hjälper Er att få tillgång till dessa mycket kompetenta rumänska ingenjörer i en kostnadseffektiv affär för alla parter.

Mer om oss ►

Aktuella uppdrag

 • 👉Site manager ställverk - Norge
 • 👉Site manager ställverk - Piteå
 • Site manager ställverk - Värmdö
 • 👉Idrifttagare reläskydd - Västervik
 • Projektledare investering elnät - Karlstad
 • 👉Idrifttagningsledare och montörer biokraft - Norge
 • Automationstekniker kraftvärme - Stockholm
 • Idrifttagare och provare primär/sekundär/ skydd/SCADA ställverk

 • 👉Utvecklingsingenjör elkraft, automation - Ludvika
 • Elkonstruktör elkraft, läkemedel - Stockholm
 • 👉Mekanisk konstruktör fordon - Oskarshamn

 • Underhåll systemprogrammering kärnkraft - Nyköping

 • Kurser Arbetsmiljö
 • Kurser Elsäkerhet
 • 👉Teknikkurser yrkeshögskola
 • Teknikkurser gymnasium

 • 👉Kontrollansvarig (KA-uppdrag)

Integritetspolicy ►

Nyheter

 • 👉2018-07-13 Semestern är här och kanske har Du tid att reflektera. Vi har nu bra orderingång på site manager-uppdrag. Kontakta oss för att få veta mer.
 • 👉2018-06-05 Stolta tar vi del av ISO-revisorns fortsatta godkännande och särskilt hans positiva iakttagelse "Verksamheten har ett tydligt värderingsdrivet fokus"!
 • 2018-05-25 Självklart följer vi den nya personuppgiftslagen (GDPR). Se vår nya integritetspolicy och ta gärna del av den!
 • 2018-03-27 Behöver du korta föreläsningar till din kickoff? Se vår lista: (pdf) Intresserad? Maila oss!

Föreläsningar

👉Vi ger föreläsningar anpassade enligt önskat ämne, önskad omfattning, målgrupp och/eller nivå. Grupparbeten för studier eller roliga uppgifter som passar för t.ex. en kickoff. Prova! Kontakta för offert.

Hållbarhets- och kvalitetspolicy ►