engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Svenska för akademiker - grundläggande 24 timmar

Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Anpassad utbildning är ett sätt för oss att höja kvalitén hos våra medarbetare, våra kunder är väldigt nöjda med de kurser vi håller. Denna utbildning i svenska språket anpassas efter gruppens behov. Grundtanken är att ge stöd i språkutveckling men även att bidra till social kompetens och kunskaper i samhällsstruktur.

Svenska för akademiker:
• Uttryck i tal och skrift, t.ex. för möten, presentationer och arbetsrelaterade epost.
• Samtal med kollegor.
• Sociala koder.
• Samhällsinformation, hur fungerar det svenska samhället gällande t.ex. arbetskultur, fritid och familj.
• Lagar och etik unikt för Sverige, t ex allemansrätten.
• Kulturkrockar

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till de som vill ha en anpassad utbildning och vill öka sitt språkbruk och förståelse av svenska.

Förkunskaper:
Kunna kommunicera på svenska eller engelska.

Kursens mål:
Målet är att du ska kunna använda svenska i vardagliga situationer på en arbetsplats i både tal och skrift samt känna till hur det svenska samhället/den svenska kulturen fungerar.

Praktisk hjälp på plats:
Som en möjlighet kan engineering4u erbjuda lärarkompetens vid en privatsittning (head to head). Detta kan antingen ske hos oss eller så kan läraren komma till ditt företag. En privatsittning är lämplig inför t.ex. en presentation eller viktigt möte med kund/chef.
För mer information kontakta Andreas Carlsson på e4U.


Boka kurs klicka på kursdatum

Intresseanmälan höst 2019 (start 28 augusti)


Kursbeskrivning för utskrift (högerklicka)

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: 3 timmar i veckan / 8 veckor totalt 24 timmar, alt anpassas omfattningen

Kostnad: Be om offert

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.