engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Arbetsmiljörevision i praktiken - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det t.ex. förekommer riskfyllt arbete. Att bedriva och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) med effektiva revisioner kan även ses som en försäkring mot allvarligare tillbud och olyckor i verksamheten. Denna utbildning består av teori varvad med övningar från verkligheten och diskussioner, där deltagaren har möjlighet att relatera uppgifterna till det som t.ex. behöver göras i den egna verksamheten för att kunna bedriva och vidareutveckla ett effektivt arbetsmiljöarbete. Dessutom kommer det att ge dig djupare kunskap i revisionsmetodik - som planering, förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning.
Några exempel på innehåll:

• Inledande intervjuer, nyckelpersoner.
• Hur inleder vi själva revisionen?
• Vi går teoretiskt igenom en typisk teknik-/industriverksamhet steg för steg, vad tittar vi på under själva revisionen?
• Några av de typiska bristerna.
• Lämpliga kontrollfrågor att ställa under revisionen och till vem?
• Ett antal fallstudier.
• Avvikelser och rekommendationer.
• Presentation av revisionsresultatet.

Revisionsutbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och systematiskt arbetsmiljöarbete och ska utföra eller utför arbetsmiljörevisioner. Utbildningen vänder till den som genomför eller deltar i en arbetsmiljörevison. Det kan t.ex. vara den som fått en roll som arbetsmiljörådgivare, skyddsombud, chef eller ansvarig för ledningssystem men även andra som i sitt arbete behöver mera kunskaper.

Förkunskaper
Krav på grundkurs i arbetsmiljö eller motsvarande.

Kursens mål
Målet är att ge dig djupare kunskap i revisionsmetodik med fokus på genomförandedelen. Efter utbildningen ska du känna dig säkrare i din roll att genomföra en arbetsmiljörevision på ditt företag.

Praktisk hjälp på plats
Som en möjlighet kan läraren delta på en arbetsmiljörevison på just ditt företag och där bistå med hjälp och stöd under en skarp revision.
För mer information kontakta Andreas Carlsson på e4U.


Boka kurs klicka på kursdatum

2018-januari (Datum ej fastställt) Arbetsmiljörevision i praktiken


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endagskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: 4950 kr

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.