engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Heta Arbeten - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Heta Arbeten lämpar sig till max 20 deltagare per utbildningstillfälle. Kursen är till för dig som behöver förnya ditt Heta Arbeten-certifikat eller behöver införskaffa dig behörigheten.


• Lagar, föreskrifter och bestämmelser
• Ansvar och skyldigheter
• Säkerhetsregler vid heta arbeten.
• Förebyggande brandskydd.
• Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning.
• Brandfarlig vara samt explosiv miljö.
• Tätskiktsarbete.
• Bränder som orsakats av Heta Arbeten.


Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet. Heta Arbeten utbildningen består av en teoretisk del samt en praktiskt del med handbrandsläckarövning och genomförs i era lokaler eller i någon av våra utbildningslokaler. Vi följer riktlinger från brandskyddsföreningen.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Målgrupp: Heta Arbeten finns i en mängd branscher där arbetet utförs med metoder som kan orsaka brand. Några exempel på branscher är industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk. Heta Arbeten är potentiellt farligt och ska riskbedömas och genomföras på ett kontrollerat sätt.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att ge dig kunskaper så att du kan förnya ditt Heta Arbeten-certifikat eller behöver införskaffa dig behörigheten.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Endagskurs, görs på plats hos kunden eller i våra utbildningslokaler

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.