engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Elsäker organisation för chefer och ledande roller - Halvdagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Elsäker organisation för chefer och ledande roller, är tänkt att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer. I ESA 14 fackkunnig anges ett antal olika roller och deras uppgifter och ansvar. Det här är en halvdagskurs med fokus på ledande roller. Vi har även utbildning i ESA-14 som grundläggande tvådagarskurs och ESA-14 repetition endagskurs (ska repeteras inom tredje år).


• Elfaran.
• Olyckssfallscenarion.
• Bakgrund ESA.
• Ansvar.
• Organisation.
• Säker kommunikation.
• Riskhantering.

Utbildningen sker av Energibolagen godkänd lärare och vänder sig till kraftbranschen, entreprenörer, serviceorganisationer och de industrier som antagit ESA som sin anvisning.

För den här kursen kan du som skyddsombud, chef och ledare söka bidrag för kursavgiften genom AFA-Försäkring.

Målgrupp är både arbetsgivare och chefer, verksamma inom eldistribution, elnätsföretag, industri och installationsföretag som måste kunna tillämpa hela eller delar av nya ESA 14 vid drift och underhåll av elanläggningar.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Kursens mål är att du som chef eller ledare förstår din roll och sitt ansvar i elsäkerhetsanvisningarna ESA 14 samt att informeras om den nya elsäkerhetslagens krav på att registrera en "auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad" hos elsäkerhetsverket om man utför elinstallationer i annans anläggning. Regler att kontrollera och ha egenkontroll och dokumentation berör alla. För att vara godkänd att utföra installationer krävs att man är registrerad hos elsäkerhetsverket. Ansvaret ligger på ägaren av elanläggningen att kontrollera registreringen.


Boka kurs - klicka på kurstillfälle

2017-September Elsäker organisation


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Halvdagskurs, fika ingår

Kostnad: 4950 kr

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Vill du veta mer om elsäkerhet?
Nedan finns viktiga länkar där du kan hitta bra information: