engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Huskonstruktioner och fuktens påverkan förr och nu - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

All ombyggnad kräver energi och arbete därför är det viktigt att få en hållbar byggkonstruktion som håller länge ger vilket ger ökad miljöhänsyn. Huskonstuktioner och fuktens påverkan förr och nu ger en utförlig beskrivning av vad som är viktigt att ta hänsyn till om man ska bygga nytt eller göra en ombyggnad som påverkar luftflöden. Luft innehåller alltid fukt som påverkar våra väggar, grund och tak i huskonstruktioner. Material tål oftast en tillfälligt hög fukthalt, men skadas om de utsetts för hög fuktbelastning under en längre period.

• Huskonstruktioner idag jämfört med tidigare.
• Branschstandard, vilka regler gäller?
• Exempel på bra och dåliga huskonstruktioner.
• Vad är fukt? - Fuktens rörelse.
• Exempel på skador - Materialpåverkan.
• Åtgärder: Ventilation, luftflöden (behovstyrda), värme och dränering.
• Ångspärr.
• Regler och standarder.
• Husbesiktning.

Utbildningen sker av en certifierad Kontrollansvarig (KA) och vänder sig till personer inom bygg, konstruktion, säljare (mäklare) och ägare av fastigheter som planerar att bygga om eller förbättre konstruktionen av husets ytterväggar och tak som påverkar inomhusmiljön.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att deltagare skall förstå hur luften och fukten vandrar i huset och vad som blir följden. Vilka åtgärder bör man vidta för att skydda eller uttorka material som blivit utsatt av fukt.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endagskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: 3950 kr

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure)

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.