engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Brandskydd - Halvdagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Brandskydd lämpar sig till max 20 deltagare vid ett utbildningstillfälle. Kursen är till för dig som verkar i en brandfarlig miljö.


• Brandens uppkomst
• Brandförlopp
• Förebyggande brandskydd
• Brandcellsindelning
• Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning.
• Utrymning ur rökfylld miljö
• Åtgärder vid brand
• Återsamlingsplats
• Mänskligt beteende
• Praktiska övningar med bl.a. handbrandsläckare


Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierad utbildare inom ämnet. Brandskydd utbildningen består av en teoretisk del samt en praktiskt del med handbrandsläckarövning och genomförs hos dig eller i någon av våra utbildnings lokaler. Vi följer riktlinger från brandskyddsföreningen.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Målgrupp: Varje år uppstår det stora sakskador vilket oftast går att ersätta men när det uppstår personskador och till och med dödsfall finns det inget i världen som kan ersätta det. Kunskap ökar handlingsförmågan och en utbildning inom brandskydd är ett sätt att skydda dig, dina nära och kära och de ägodelar som du/ni har. Över 100 människor dör varje år i bostadsbränder.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att ge dig kunskaper så att du kan skydda dig och närstående vid uppkomst av en brand. Rädda, larma, släck.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Halvdagskurs, kursen genomförs dels i utbildningslokal och dels utomhus.

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.