engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Kärnvärden

e4u Varför ska kunder och konsulter välja e4u?!:

  • 15-50 års erfarenhet / våra konsulter är mycket erfarna inom sina områden och tar oftast ledande roller i sina projekt. 👉 Vi för ditt projekt framåt!
  • Snabb uppstart / vår nätverkskonstruktion gör att vi snabbt löser kundens varierande behov genom att ha tillgång till ett brett spektra av kompetens. 👉 Vi jobbar tillsammans med dig på bred front!
  • Ansvar & Ordning / Självklart är vi redan ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Näst på tur står arbetsmiljöcertifiering. Vi har också koll på GDPR. 👉 Vi bevakar viktiga frågor - Bra för alla!
  • Som en bonus har vi en mycket liten "overhead" och satsar istället mer på utveckling, utbildning och investerar i våra relationer med kunder och konsulter. 👉 Vi kan ta med dig på kurs!

Lägg till att vi inte har några inlåsningseffekter för dig som underkonsult så börjar du förstå att vi är lite annorlunda mot vad du tidigare stött på.

engineering4u Svenska AB är medlem i Almega Tjänsteförbunden, Svenska Teknik & Designföretagen (STD) samt Svenskt näringsliv.

Om HTS Consulting

Vi vill också presentera vår internationella partner HTS Consulting som är starka på allt som har med ställverk att göra. HTS provar och idrifttar primärutrustning, sekundärutrustning, SCADA och reläskydd. De erbjuder även konstruktion av ställverkets sekundärsystem samt programmering av de stora leverantörernas produkter.

Se vidare i deras egen beskrivning under fliken Services. engineering4u hjälper Er att få tillgång till dessa mycket kompetenta rumänska ingenjörer i en kostnadseffektiv affär för alla parter.

Referenser ►