engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Smart Grid/Smarta elnät - En halvdagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Vi går igenom de målen med smarta elnät, vad som genomförts, vilka resultat man fick och de vanligaste fallgroparna (juridiska, ekonomiska, organisatoriska såväl som tekniska). Det här är en halvdagskurs för dig som redan har grundläggande kunskaper inom elnät.


• Efterfrågestyrd elkonsumtion (lastförskjutning/aktiv kund).
• Övervakning av lågspänningsnätet (smarta elmätare).
• Det självläkande elnätet.
• Integration av distribuerad generering (vindkraft och solceller).

Utbildningen hålls av Erik Segergren. Erik är en van föreläsare och författare inom elkraft med flera publicerade verk.

Målgrupp är både nätägare och andra verksamma företag inom eldistribution samt elnätsföretag och de personer som arbetar med drift, underhåll och uppgraderingar av elnät. Kursen riktar sig även till beslutsfattare och anställda på företag och myndigheter som av olika anledningar berörs, eller har behov, av att modernisera elnätet.

Förkunskaper:
Kunskap om dagens elnät. Föredraget kan enkelt anpassas till deltagarnas förkunskaper och, om så önskas, ge en mer detaljerad information om vissa särskilt intressanta frågeställningar.

Målet är att du får kunskap om framtidens elnät, hur det bör byggas upp och hur man kan hantera de problem som uppstår.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Halvdagskurs 9:30-14:30, lunch ingår

Kostnad: 2.495kr per deltagare, Begär pris för föreläsning hos Er

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centralla Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.