engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Reaktiv effektkompensering av mindre anläggningar - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Reaktiv effektkompensering av mindre anläggningar för elproduktion alternativt konsumtion krävs oftast reaktiv effektbalans inom snäva gränser. För att åstadkomma detta behövs speciella åtgärder som kan vara tekniskt komplicerade och kostnadskrävande. Kursen ger grunderna för effektkompensering. Den visar också på lämpliga metoder som kan appliceras på de olika anläggningarna. Med korrekt hantering av problematiken kan optimal och kostnadseffektiv reaktiv effektkompensering utforams för systemen.


• Begreppet reaktiv effektkompensering.
• Nätägares anslutningskrav.
• Standarder och anvisning.
• Kompenseringsmetoder.
• Beräkningsverktyg.
• Tillämpningsexempel.

Utbildningen hålls av engineering4u utsedda utbildare inom ämnet.

Målgrupp är både nätägare som övriga verksamma företag inom eldistribution samt elnätsföretag och personer som arbetar med drift, underhåll och uppgraderingar av elnät för industi, vattenkraft, vindkraft och andra mindre anläggningar.

Förkunskaper:
God kunskap inom elnät.

Kursmålen är fördjupade kunskaper gällande isolationskoordination av mindre anläggningar. Detta avser bland annat lämpliga metoder, komponenter och optimering.


Boka intresseanmälan för nästa föreläsning

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Endagskurs, lunch och fika ingår

Kostnad: Begär pris per föreläsning

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.