engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Isolationskoordination - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Isolationskoordination av mindre anläggningar för elproduktion alternativt konsumtion som avser utformning av överspänningsskydd i bred bemärkelse. I syfte att åstadkomma rätt design krävs kunskap om metoder för val av skydd och även dess placering som ska följa tillämpbara standarder och anvisningar. Rätt utförd isolationskoordination garanterar att systemen ur kostnadssynpunkt blir optimerade.


• Begreppet isolationskoordination.
• Överspänningar.
• Överspänningsskydd.
• Standarder och anvisning.
• Metoder för isolationskoordination.
• Tillämpningsexempel.

Utbildningen hålls av engineering4u utsedda utbildare inom ämnet.

Målgrupp är både nätägare som övriga verksamma företag inom eldistribution samt elnätsföretag och personer som arbetar med drift, underhåll och uppgraderingar av elnät för industi, vattenkraft, vindkraft och andra mindre anläggningar.

Förkunskaper:
God kunskap inom elnät.

Kursmålen är fördjupade kunskaper gällande isolationskoordination av mindre anläggningar. Detta avser bland annat lämpliga metoder, komponenter och optimering.


Boka intresseanmälan för nästa föreläsning

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endagskurs, lunch och fika ingår

Kostnad: Begär pris per föreläsning

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.