engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: ELBAS - en endagsutbildning

Vill du veta mer om och hur arbetsmiljö och elarbetsmiljöfrågor förhåller sig till varann, t.ex. i samband med bygg- och anläggningsverksamhet?

Att inte ha kunskap kan resultera i ohälsa, tillbud, olycksfall, dödsfall, sanktionsavgift, företagsbot, dagsböter - verkligen något man ska undvika!

Under ELBAS-utbildningen tittar vi först på ett typiskt bygg- och anläggningsprojekt och vad det innebär att inneha de olika rollerna Byggherre, Uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, SAMO etc. och vilka krav som är ställda på dessa roller. Ett av kraven är att ta fram viss dokumentation som arbetsmiljöplan, riskhantering, arbetsmiljöorganisation, förhandsanmälan etc. Vi tittar även på några olika entreprenadlösningar (Kund, Entreprenör och Underentreprenör) och styrkor/svagheter på några entreprenörsavtal (AB 04, ABT 06, ABT-U 07, NLM 10) samt vad dessa avtal innebär för ”båda” parter.

Hur ser egentligen processen ut i ett bygg- och/eller anläggningsprojekt - gör vi som företag det som förväntas av lagstiftaren?

Om man genomför ett bygg- och/eller anläggningsprojekt där det finns riskfyllda arbeten så ger arbetsmiljölagen god information om bland annat hur man ska hantera risker och vilka andra krav som finns.

Om man däremot, i ett bygg- och/eller anläggningsprojekt, t.ex. behöver göra ett elinstallationsarbete eller ett arbete där det finns en elektrisk risk så hittar man egentligen inget om detta i arbetsmiljölagen eller arbetsmiljöverkets föreskrifter! Hur gör man då?

Vi går igenom rollerna Elanläggningsansvarig, Eldriftsledare, Elsäkerhetsledare, Kopplingsledare etc. vad de gör och hur dessa roller fungerar tillsammans?

Slutligen så går vi igenom branschstandarden gällande utförande av elinstallationer, svensk standard, utförandekraven, kontroll före idrifttagning, ITP:er, egenkontroll-program, Elsäkerhetsverkets krav, auktoriserad elinstallatör och lite annat smått och gott.

Känner du att du har kunskapsluckor eller behöver en repetitionsutbildning så hör du av dig till oss så planerar vi in en utbildningsdag tillsammans.

Utbildningen hålls av Kent Mayer, elkraftingenjör, utbildare och författare.

Målgrupp är både arbetsgivare och arbetstagare verksamma inom eldistribution, elnätsföretag, industri och installationsföretag. En specifik målgrupp är projektledare, det gäller att kunna förstå och genomföra ett projekt på ett säkert sätt, inom budget och med rätt kvalitet. Detsamma gäller för säljpersonal, det gäller att göra rätt redan i anbudsfasen …

Gör en intresseanmälan

- Intresseanmälan för nästa kurs


Kursbeskrivning för utskrift (högerklicka)

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endagskurs, med lunch & fika

Kostnad: 5450 SEK (kurslitteratur ingår)

Betalning: Faktureras vid bokning.

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Ulf eller Olov här på webben.