engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Dags för utbildning!

engineering4u
  • Skräddarsydda utbildningar
  • Föreläsningar Föreläsningslista (pdf)
  • Mentorer
  • Afterwork aktiviteter t ex: Motivation, stresshantering, kost, problemlösning, uthållighet

Vänd er till e4u för att få en utbildning som är anpassad efter just ert behov. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete. Syftet är att yrkesverksamma personer ska kunna få en halv eller hel dags repetition eller vidareutbildning.

Recensioner
Saknar ni seniorer på er avdelning? Då finns det mentorer att hyra hos oss. Dessa seniorer kan t.ex. stötta en ung projektledare i sin krävande roll.

Gå till sidan Kontakta oss, välj den person som ser trevligast ut, och beskriv frågor och övriga önskemål där. Vi ringer snart upp!
Tips: har du bara en enklare teknisk fråga, se istället Supportlinje!

Arbetsmiljö och Elsäkerhet


- ATEX direktiv och elinstallationer i explosiv miljö - Tvådagarskurs
Information och anmälan


- Brandskydd - Halvdagskurs
Information och anmälan


- Heta Arbeten - Endagskurs
Information och anmälan


- HLR (Hjärt och lungräddning) - Halvdagskurs
Information och anmälan


- Första hjälpen - Halvdagskurs
Information och anmälan


- Första hjälpen vid elolycka och HLR - Halvdagskurs
Information och anmälan


- Arbetsmiljö - Grundläggande Tvådagarskurs
Information och anmälan


- Arbetsmiljörevision i praktiken - Endagskurs
Information och anmälan


- BAM (Bättre Arbetsmiljö) - Tvådagars grundkurs
Information och anmälan

- Chefens ansvar för arbetsmiljö - halvdagskurs
Information och anmälan

- BAM för skyddsombud och chefer - Endagskurs
Information och anmälan

- BAS-U och BAS-P (anläggningsprojekt) - Tvådagars grundkurs
Information och anmälan

- BAS-U och BAS-P - Endags repetitionskurs
Information och anmälan


Vi erbjuder även tjänster att genomföra arbetsmiljörevision anpassad för industri och kraftföretag. Varför inte passa på att boka granskning av elsäkerheten samtidigt med en arbetsmiljörevision och få ett bättre pris!
För mer information kontakta Ulf

Vi har elsäkerhetsutbildningar som är tillgängliga att boka nu! Utbildningarna sker av Energibolagen godkänd lärare och vänder sig till kraftbranschen och entreprenörer.

Uppfyller ni den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 2017-07-01?

- Workshop - Egenkontroll Halvdag
Information och anmälan


- Kontroll före idrifttagning - Halvdagskurs
Information och anmälan


- Arbete med spänning - Heldagskurs
Information och anmälan


- ESA Fackkunnig (ESA 19) - Grundläggande Tvådagarskurs
Information och anmälan


- ESA Fackkunnig (ESA 19) - Repetition Endagskurs
Information och anmälan


- ESA Skilled (ESA 19) - Twoday Course
Information and notification


- Elsäker organisation för ledande roller - Halvdagskurs
Information och anmälan


- ESA Industri och Installation - Endagskurs
Information och anmälan


- ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar - Endagskurs
Information och anmälan


- ESA Röjning i ledningsgata-skog - Endagskurs
Information och anmälan


- ESA Tillträde - Endagskurs
Information och anmälan


- ESA Fackkunnig (ESA 19) - Välj eget datum för din grupp
Kontakta Ulf


Har ert företag behov inom elsäkerhet så erbjuder vi: I steg 1 kommer vi till er och genomför en enkel förstudie för att gå igenom just ert behov och de krav som påverkar er. I steg 2 håller vi troligen följande tre utbildningar hos er:

- Detta behöver ledningen känna till (t.ex. utse auktoriserad elinstallatör)
- Detta behöver chefen känna till
- Detta behöver elektrikern känna till
- Förstudie Intresseanmälan förstudie, kontakta Ulf

Gå gärna in på vår elsäkerhetssida för mer information och se vilka tjänster vi erbjuder

Lager, truck, transport och arbete på höjd


- Skylift - Endagskurs
Information och anmälan

- Säkra lyft - Endagskurs
Information och anmälan

- Ansvarsutbildning - Endagskurs
Information och anmälan

- Travers - Endagskurs
Information och anmälan

- Truck - Endagskurs
Information och anmälan

- Fallskydd - Endagskurs
Information och anmälan

- Ställningsbyggnad upp till 9 m - Endagskurs
Information och anmälan


Elkraft


e4u håller även föreläsningar inom elkraft och automation - stora breda ämnen eller djupdykningar inom ett avgränsat område (t.ex. reaktiv effekt, energikartläggningar eller solceller).

- Smarta elnät - Halvdagskurs
Information och anmälan

- Isolationskoordination - Endagskurs
Information och anmälan

- Reaktiv effektkompensering - Endagskurs
Information och anmälan


Mark och Bygg


- BAS-U och BAS-P (byggprojekt) - Tvådagars grundkurs
Information och anmälan

- BAS-U och BAS-P - Endagskurs repetition
Information och anmälan

- Fuktens påverkan i huskonstruktioner förr och nu - Endagskurs
Information och anmälan


Projektverksamhet


- Presentationsteknik - Endagskurs
Information och anmälan

- Praktisk projektledning - Tvådagarskurs
Information och anmälan

- Riskhantering - Endagskurs
Information och anmälan

- Projektledning - Endagskurs
Intresseanmälan, kontakta Ulf

- Du väljer ämne - Endagskurs eller del av dag - för er kickoff
För offert, kontakta Ulf


Språk


- Svenska för akademiker - Grundläggande 24 timmar
Information och anmälan