engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Tvådagars grundkurs

På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS-U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS-P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering. Syftet med BAS-P och BAS-U är att se till att säkerheten på byggarbetet följs. Det är personen med beteckningen BAS-U som ansvarar för att den uppsatta arbetsmiljöplanen löpande uppdateras och följs på arbetsplatsen. BAS-P och BAS-U kan vara samma person eller två olika personer som växlar mellan rollerna. Det får dock enbart finnas en BAS-P och en BAS-U på samma gång.

• Kunskap om reglerna
• Förmåga att skriva tydliga underlag/avtal om BAS-P/U.
• Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U.
• Ökad förmåga att organisera upp arbetet.
• Bättre kunskap om olika lagar och föreskrifter inom området.
• Ökad kunskap om skälet till tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet.
• Förmåga att bereda arbetsmoment/arbetsbeskrivningar.
• Skriftligt kunskapsprov.

Utbildningen sker av godkänd lärare och vänder sig till blivande BAS-P, BAS-U, projektörer, konsulter, byggledare, platschefer, arbetsledare, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Kursen vänder sig till de som ska lämna underlag till BAS-P/U. Kursen tar även upp ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör och övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare.

Kursen kan anpassas för byggprojekt eller anläggningsprojekt. Kursen hålls även som en öppen utbildning som är grundläggande men anpassas beroende på deltagarna.

Förkunskaper:
För att kunna fungera som BAS-P och BAS-U på arbetsplatsen krävs att du har den kunskap som behövs för att kunna upprätthålla en hög säkerhet på arbetsplatsen. Innan du får arbeta som BAS-P/U kräver Arbetsmiljöverket ett godkänt kunskapstest i samband med utbildningen.

Kursens mål är att du har kunskap om Arbetsmiljölagen, författningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Även metoder och föreskrifter för användning och besiktning av hjälpmedel och maskiner ingår.

Boka dig på nästa datum eller gör en intresseanmälan


1) 2022, 19-20 april, BAS P/U Tvådagarskurs

2) Intresseanmälan för nästa kurs


Kursbeskrivning för utskrift (högerklicka)

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Tvådagarskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: 11.500 SEK

Betalning: Faktureras vid bokning.

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov eller Ulf här på webben.