engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Bland aktuella kompetenser

 • Site management:
  • Montageledning, Bas-P/-U, Site manager, Idrifttagningsledning

 • Projektledning automationsprojekt
 • Projektledning elkraft
 • System- och detaljkonstruktion elkraft
 • Idrifttagning elkraftsystem
 • Reläkonfigurering och idrifttagning
 • Senior inköp anläggningsprojekt

 • Specialisttjänster Industriell IT
 • Systemutveckling

 • Projektledning byggnation
 • Byggledning

 • Kvalité och arbetsprocesser

 • Specialistkompetens kärnbränsle & styrstavar:
  • Drift
  • Skadekonsekvenser
  • Åldring, utbränning
  • Radiologiska frågeställningar
  • Inspektion och övervakning

Våra policys

Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor. Vi välkomnar alltid en diskussion och ser dessa riktlinjer som ett levande dokument och ett verktyg för vårt gemensamma arbete.

Läs våra policys ►