engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Mer om e4u

e4u kan sammanfattas i tre punkter:

  • 15-50 års erfarenhet
  • Snabb uppstart
  • Non-profit

Se Ulf berätta kort om detta i vår minifilm: engineering4u

e4u finns även på engineering4u

Självklart är det roligt om Du ringer och ställer frågor direkt till oss när du vill veta mer! Se sidan Kontakta oss.

Våra policys

Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor. Vi välkomnar alltid en diskussion och ser dessa riktlinjer som ett levande dokument och ett verktyg för vårt gemensamma arbete.

Läs våra policys ►