engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Workshop egenkontroll - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Har ni förberett er för den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 2017-07-01?

Varje månad håller vi en workshop där vår expert hjälper Ert elföretag att:

  • Påbörja och guida till att upprätta egenkontrollprogram anpassat för Ert företag.
  • Registrera Ert företag hos Elsäkerhetsverket.
  • Gå igenom vilka roller som finns i Ert företag och vilka förväntningar/krav som bör ställas på dessa personer.
  • Gå igenom krav och regelverk och vilken dokumentation som krävs.

Workshopen har plats för 8 deltagare för att vi ska kunna hålla hög kvalitet.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endags workshop, lunch + fika ingår

Kostnad:
6000 kr för person nummer 1,
3000 kr för person nummer 2 från ditt företag

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure)

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.