engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Traversutbildning - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Traversutbildning lämpar sig till max 10 deltagare vid ett utbildningstillfälle. Kursen ger grunderna inom traverskörning så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna förebygga skador på människor, maskiner och last. Du bör göra en repetitionsutbildning var 5:e år.


• Lagar, föreskrifter och bestämmelser.
• Ansvar och skyldigheter.
• Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
• Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
• Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
• Säker koppling av lyftredskap.
• Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
• Skriftligt slutprov.
• Praktiskt slutprov.

Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet.

Målgrupp är alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en travers som t.ex. förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om travers och de arbetsmiljömässiga regler som gäller.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Förkunskaper:
Körvana av travers krävs

Kursens mål är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna hantera en travers. Certifikat delas ut efter godkänd utbildning.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Endagskurs, görs på plats hos kunden

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.