engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Arbete med spänning - Heldagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Arbete med spänning-kursen innehåller information om riskanalys och arbetsplanering och kan fortsätta genomföra arbete på en spänningssatt lågspänningsanläggning på ett säkert sätt.


• Genomgång av starkströmsföreskrifterna.
• Genomgång av SS-EN 50110-1.
• Mätningar och provning på TN-C- och TN-S-system.
• Riskhantering.
• Arbetsplanering.
• Praktiska övningar.
• Erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

Utbildningen sker av Energibolagen godkänd lärare och vänder sig till kraftbranschen, entreprenörer, serviceorganisationer och de industrier som arbetar med idrifttagning.

För den här kursen kan du som skyddsombud, chef och ledare söka bidrag för kursavgiften genom AFA-Försäkring.

Målgrupp är både arbetsgivare och arbetstagare, såväl tekniker som administratör, verksamma inom eldistribution, elnätsföretag, industri och installationsföretag som måste ha godkänd utbildning vid drift, kontroll och underhåll av elanläggningar.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs för denna kurs.Boka kurs klicka på kursdatum

2018-04-26

Intresseanmälan nästa kurs


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Heldagskurs lunch + fika ingår

Kostnad: 4950 kr + kursmaterial (ca 400 kr)

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.