engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Skyliftutbildning - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Skylift utbildning/mobila plattformar är lämplig för upp till 15 deltagare vid ett utbildningstillfälle. Kursen lär ut grunderna i hantering av en skylift och vilka regler som gäller och förstå vilka risker som finns. Certifikatet är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.


• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
• Trafikbestämmelser.
• Liftkonstruktion.
• Säkert handhavande.
• Säkerhet.
• Skötselåtgärder.
• Riskhantering.
• Olycksstatistik.


Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet.

Målgrupp är alla som i sitt arbete kommer i kontakt med skylift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Förkunskaper:
Ingen förkunskap krävs

Kursens mål är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper att hantera en skylift. Certifikat delas ut efter godkänd utbildning.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Endagskurs, görs på plats hos kunden

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.