engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: BAM för skyddsombud och chefer - endagsutbildning

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Kursen består av teori varvad med övningar från verkligheten samt diskussioner. Här får deltagarna möjligheten att relatera lagar och föreskrifter till det som behöver göras i den egna verksamheten för att kunna utveckla ett mer effektivt arbetsmiljöarbete.

Bättre arbetsmiljö (BAM) för skyddsombud:
• Löpande förändringar i regelverket.
• Företagsspecifika aktuella frågor.
• Aktuella och yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden.
• Planering och förberedelser.
• Nyheter av betydelse för skyddsombudets uppgifter.
• Praktiska fall gällande nya/uppdaterade AFS:ar och diskussioner kring dessa.
• Rollspel där deltagare ska agera som skyddsombud vid situationer och ge förslag på åtgärder.

Målgrupp:
Utbildningen vänder till de som fått en roll som chef, arbetsmiljörådgivare, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper:
Tvådagars arbetsmiljöutbildning genomförd (BAM eller motsvarande).

Kursens mål:
Denna kurs ger skyddsombudet en uppdatering av de nyheter som är av betydelse för sitt uppdrag och för att bli säkrare på att agera rätt i sin roll. Kursen kan även ses som en försäkring mot allvarligare tillbud och olyckor.

Praktisk hjälp på plats:
Som en möjlighet kan engineering4u erbjuda vår kompetens vid en arbetsmiljörevison på just ditt företag och där bistå med hjälp och stöd under en skarp revision.
För mer information kontakta Andreas Carlsson på e4U.


Boka kurs klicka på kursdatum

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: endagskurs, fika ingår

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.