engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: HLR (Hjärt och lungräddning - Halvdagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

HLR lämpar sig till max 12 deltagare vid ett utbildningstillfälle. Kursen är till för dig som vill lära dig behandla ett hjärtstopp.


• Lägesbedömning – bedöm risker i omgivning för din egen säkerhet.
• Bedömning av medvetande, andning och puls (MAP)
• Åtgärder för att skapa och bibehålla fria luftvägar
• Orsaker till medvetslöshet
• Vändning till stabilt sidoläge från rygg och mage
• Hjärt-lungräddning
• Larma 112
• Mun- mot mun-metoden
• Hjärtkompressioner
• Åtgärder vid luftvägsstopp (ex. matbit i halsen hos vuxna)
• Att skilja på ett milt luftvägshinder och ett allvarligt luftvägshinder.
• Information om defibrillering för att starta hjärtat.


Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst men är vanligast hos människor i arbetsför ålder. Med HLR kan du rädda livet på din vän, familjemedlem, arbetskamrat, bekant eller en medmänniska som har turen att ha dig i närheten.

Du kan vara skillnaden mellan liv och död för en annan människa!

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Målgrupp: Kursen rekommenderas för alla. Deltagare som genomgått utbildningen får ett utbildningsbevis.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att ge dig kunskaper så att du kan rädda liv vid ett hjärtstopp.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Halvdagskurs, görs på plats hos kunden eller i våra utbildningslokaler

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.