engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Första hjälpen vid elolycka & HLR - Halvdagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Första hjälpen vid elolycka & HLR lämpar sig till max 12 deltagare vid ett utbildningstillfälle. I kursen får man lära sig att bedöma och säkra olycksplatsen för att sedan kunna kontrollera livstecken och starta HLR om så behövs. Vi går också igenom vilka skador som ström genom kroppen kan orsaka, hur du ska agera och hur man bör hantera en skada efter en strömgenomgång.


Kursinnehåll:
• Elarbeten och rutiner
• Förebygga elskador, skyddsutrustning
• Elskador
• Förbandsteknik
• Att förebygga cirkulationssvikt
• Ögonskador
• Brännskador
• Förgiftningar
• Kemiska olyckor
• Elolycksfall
• Fallolyckor (skador på skalle, nacke och rygg)
• Agera vid trafikolycka


Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet. En olycka eller sjukdom kan vara svår att förutse men när den väl sker är det omedelbara agerandet viktigast. Är personalen utbildad är det en extra trygghet för ditt företag.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Målgrupp: Kursen rekommenderas för alla. Deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att ge dig kunskaper så att du snabbt agera vid en olycka, sjukdom och ge första hjälpen.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Halvdagskurs, görs på plats hos kunden eller i våra utbildningslokaler

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.