engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: ESA 14 Tillträde - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

ESA-14 Tillträde är utbildning som ger tillträde till elanläggningar, vilket ofta är krav av anläggningsägaren.


• Elfara.
• Olycksfall.
• Kommunikation.
• Elsäkerhetsverkets föreskrift, ELSÄK-FS 2006;1.
• Arbetsmetoder.
• Riskhantering.
• Icke elektriskt arbete.
• Skriftligt slutprov.


Utbildningen sker av Energibolagen godkänd lärare och vänder sig till kraftbranschen, entreprenörer, serviceorganisationer och de industrier som antagit ESA som sin anvisning.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

För den här kursen kan du som skyddsombud, chef och ledare söka bidrag för kursavgiften genom AFA-Försäkring.

Målgrupp är främst icke el-fackkunning personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Förkunskaper:
Ingen förkunskap krävs

Kursens mål är att ge goda kunskaper i tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare /Elsäkerhetsledare för elanläggningen respektive arbetet. Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endagskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: 4950 kr

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.