engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: ESA Industri och Installation - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnade med ESA 14. ESA Industri & Installation omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.


• ESA organisation.
• Elfara.
• Planering av arbete.
• Kommunikation.
• Skötsel och underhåll.
• Arbetsmetoder.
• Icke elektriskt arbete.
• Skriftligt slutprov.


Utbildningen sker av Energibolagen godkänd lärare och vänder sig till kraftbranschen, entreprenörer, serviceorganisationer och de industrier som antagit ESA som sin anvisning.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

För den här kursen kan du som skyddsombud, chef och ledare söka bidrag för kursavgiften genom AFA-Försäkring.

Målgrupp är arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag som måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA Industri & Installation vid skötsel av elanläggningar.

Förkunskaper:
Ingen förkunskap krävs

Kursens mål är att du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ESA Industri & Installation. Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

14 juni, 2019

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endagskurs, med lunch & fika

Kostnad: 5150 SEK (kurslitteratur ingår)

Betalning: Faktureras vid bokning.

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.