engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Endags repetitionskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och miljöansvar är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS-U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS-P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering. Syftet med BAS-P och BAS-U är att se till att säkerheten på byggarbetet följs. Det är personen med beteckningen BAS-U som ansvarar för att den uppsatta arbetsmiljöplanen löpande uppdateras och följs på arbetsplatsen. BAS-P och BAS-U kan vara samma person eller två olika personer som växlar mellan rollerna. Det får dock enbart finnas en BAS-P och en BAS-U på samma gång.


• Kunskap om reglerna
• Förmåga att skriva tydliga underlag/avtal om BAS-P/U.
• Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U.
• Ökad förmåga att organisera upp arbetet.
• Bättre kunskap om olika lagar och föreskrifter inom området.
• Ökad kunskap om skälet till tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet.
• Förmåga att bereda arbetsmoment/arbetsbeskrivningar.
• Skriftligt kunskapsprov.

Utbildningen sker av godkänd lärare och vänder sig till blivande BAS-P, BAS-U, projektörer, konsulter, byggledare, platschefer, arbetsledare, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Kursen vänder sig till de som ska lämna underlag till BAS-P/U. Kursen tar även upp ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör och övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare.

Kursen kan anpassas för byggprojekt eller anläggningsprojekt. Kursen hålls även som en öppen utbildning som är grundläggande men anpassas beroende på deltagarna.

Förkunskaper:
För att kunna fungera som BAS-P och BAS-U på arbetsplatsen krävs att du har den kunskap som behövs för att kunna upprätthålla en hög säkerhet på arbetsplatsen. Innan du får arbeta som BAS-P/U kräver Arbetsmiljöverket ett godkänt kunskapstest i samband med utbildningen.

Kursens mål är att du har kunskap om Arbetsmiljölagen, författningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Även metoder och föreskrifter för användning och besiktning av hjälpmedel och maskiner ingår.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås

Omfattning: Endags repetitionskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: 4950 kr

Betalning: Faktureras vid bokning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vid ombokning av kurs senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 20 % av offererat pris

Vid ombokning av kurs senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris

Ombokning där kursstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.