engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Bättre arbetsmiljö (BAM) - Grundläggande tvådagarsutbildning

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners.

Denna arbetsmiljöutbildning ger deltagaren den kunskap som krävs för att kunna säkerställa att en verksamhet lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Kursen ger även kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa positiva resultat för verksamheten. Kursen består av teori varvad med övningar från verkligheten samt diskussioner. Här får deltagarna möjligheten att relatera lagar och föreskrifter till det som behöver göras i den egna verksamheten för att kunna utveckla ett mer effektivt arbetsmiljöarbete.

Bättre arbetsmiljö (BAM):
• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
• Chefernas och skyddsombudens roller och befogenheter samt hur samverkan kan ske.
• Kunna identifiera och hantera faktorer som är både positiva och negativa för arbetsmiljön.
• Hur genomför man förebyggande arbetsmiljöarbete.
• Förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.
• Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.

Målgrupp:
Utbildningen vänder till de som fått en roll som chef, arbetsmiljörådgivare, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper:
Inga krav på förkunskaper.

Kursens mål:
Denna kurs ger kunskaper kring arbetsmiljöarbetet och att se till att arbetsmiljön är iordning och rutiner fungerar som de ska. Kursen kan även ses som en försäkring mot allvarligare tillbud och olyckor.

Praktisk hjälp på plats:
Som en möjlighet kan engineering4u erbjuda vår kompetens vid en arbetsmiljörevison på just ditt företag och där bistå med hjälp och stöd under en skarp revision.
För mer information kontakta Andreas Carlsson på e4U.


Boka kurs klicka på kursdatum

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Kursinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB eller utbildningspartner

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Ort: Västerås, Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro

Omfattning: Tvådagarskurs, lunch + fika ingår

Kostnad: 8.900 kr SEK

Betalning: Faktureras vid bokning.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.

Vi reserverar oss för kursinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure) eller vid för få deltagare.

Bokning kan överlåtas till kollega.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.