engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: ATEX direktiv och elinstallationer i explosiv miljö - Tvådagarskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

ATEX direktiv och elinstallationer i explosiv miljö lämpar sig till personal som arbetar vid explosiv miljö. Kursen ger kunskap om de krav som ställs på arbetssäkerhet på såväl elektrisk som mekanisk materiel för riskområde med explosiv gas- eller dammatmosfär.


• Riskbedömning, klassning.
• ATEX direktivet.
• Användardirektivet.
• Explosiv dammblandning.
• Statisk elektricitet.
• Skyddsprinciper.
• Märkning av explosionsfarligt materiel.
• Installationsprinciper.
• Apparater och system.
• Grupparbeten inkl redovisning.


Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierade utbildare inom ämnet. Syftet är att ge kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär, såväl för el- som mekaniskt materiel. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t ex följa standarder och handböcker.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, projektledare, underhållspersonal, besiktningsmän, konstruktörer, säljare etc som verkar i explosiva områden.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att ge kunskap om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, val av elmaterial i olika riskområden, för- och nackdelar med olika konstruktionsprinciper, få kunskap om ATEX-direktiven och att förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Krav på dokumentation.

Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Tvådagarskurs, SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen.

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.