engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Beskrivning av: Ansvarsutbildning - Endagskurs

Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och arbetsmiljö är områden vi brinner för. Engineering4u är en non-profit organisation i bemärkelsen att vi investerar vårt resultat i kunskap för våra anställda och våra partners. Utbildningen riktar sig mot teknikföretag och/eller industrier där det förekommer riskfyllt arbete.

Ansvarsutbildning lämpar sig till max 12 deltagare vid ett utbildningstillfälle. Ansvarsutbildningen är riktad mot truck-, travers- och lyftarbete och för att ett örtillstånd ska kunna utfärdas måste den dokumenterade utbildningen omfatta gällande lagar och föreskrifter.


• Arbetsmiljölagen och ansvar.
• Aktuella författningar.
• Standarder och normer.
• Handhavande, kontroller.
• Olyckor och tillbud.
• Genomgång av företagets maskinpark.
• Planering.
• Skriftligt slutprov.

Utbildningen hålls av engineering4u utsedda certifierad utbildare inom ämnet.

Målgrupp är chefer, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud.

Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar som exempelvis olika språk med hjälp av tolkar.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Kursens mål är att utföra riskbedömning, införskaffa lämpliga redskap, veta vilket underhåll och vilka kontroller som krävs samt utfärda körtillstånd. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.


Boka intresseanmälan för nästa kurs

Intresseanmälan


Kursbeskrivning för utskrift

Utbildningsinformation

Arrangör: engineering4u Svenska AB

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Omfattning: Endagskurs, görs på plats hos kunden

Kostnad: Begär pris per kurs

Betalning: Faktureras vid bokning.

Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakta oss

Växel: +46 (0) 21 41 17 10

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, Västerås (ingång T2, våning E)

Vi antar utmaningar från erfarna konsulter och kunder med högt ställda krav. Vårt kontor finns i centrala Västerås. Kontakta oss gärna per telefon eller lämna ett mejl till Olov, Ulf eller Andreas här på webben.